Anunț cu privire la organizarea unei dezbateri publice a “Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județilui Iași - CJ Iași pe 2019"