Anul viitor toate orașele din Județul Iași vor avea apă și canalizare la standarde europene

Președintele Consiliului Județean, dl. Cristian ADOMNIȚEI, a efectuat astăzi o vizită de lucru la șantierele ApaVital din județ. Domnia sa a verificat stadiul lucrărilor de modernizare a sistemelor de apă şi canalizare din Podu Iloaiei, Târgu Frumos și Hârlău. Lucrările care vor fi efectuate în cele trei orașe au o valoare de peste 9 milioane de euro și fac parte dintr-un proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu (POS – Mediu I). „Lucrările de la Podu Iloaiei, Târgu Frumos și Hârlău, ca și cele din Municipiul Iași, sunt finanțate prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu, iar pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare din restul județului vom accesa aceeași sursă de finanțare. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi canalizare în Judeţul Iaşi este proiectul prin care ieșenii vor beneficia de apă şi canalizare la standarde europene”, a declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI.

Detalii despre lucrările de la Podu Iloaiei

După finalizarea lucrărilor din cadrul acestui proiect, un număr de aproximativ 375 de gospodării vor beneficia de branşamente la reţeaua de apă potabilă, iar aproximativ 910 de gospodării vor beneficia de serviciul de canalizare. Lucrările cuprind extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare în Podu Iloaiei şi Scobâlţeni cu o lungime de 13,3 km, aducţiune apă în localitatea Scobâlţeni pe o lungime de 2,3 km, extinderea şi reabilitarea reţelei de apă în Podu Iloaiei şi Scobâlţeni cu o lungime de 5,2 km, execuţia a două staţii de pompare apă potabilă în Podu Iloaiei şi Scobâlţeni şi a 7 staţii de pompare apă uzată, inclusiv extinderea conductelor de refulare aferente acestor staţii cu o lungime de 2 km, construirea unui rezervor de capacitatea de 300 mc la Scobâlţeni, proiectarea detaliilor de execuţie aferente lucrărilor.

Lucrările sunt efectuate de Asocierea SC Iasicon SA - Emit Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.P.A., cu o valoare de contract acceptată de 14.683.353 lei. Data de începere a contractului: 17 iunie 2013. Data de finalizare a contractului: 16 noiembrie 2014.

Detalii despre lucrările de la Târgu Frumos

După finalizarea lucrărilor din cadrul acestui proiect, un număr de aproximativ 315 de gospodării vor beneficia de branşamente la reţeaua de apă potabilă, iar aproximativ 1.160 de gospodării vor beneficia de serviciul de canalizare. Lucrările cuprind extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare cu o lungime de 19 km, execuţia a 6 staţii de pompare apă uzată, inclusiv a conductelor de refulare aferente acestor staţii, extinderea magistralelor de apă cu aproximativ 3 km şi a conductelor de distribuţie cu aproximativ 5 km, lucrări de reabilitare a reţelei de apă existente pe aproximativ 3 km, proiectarea detaliilor de execuţie aferente lucrărilor.

Lucrările sunt efectuate de Asocierea SC TMUCB SA şi SC Conest SA, cu o valoare de contract acceptată de 18.317.642 lei. Data de începere a contractului: 22 mai 2013. Data de finalizare a contractului: 21 mai 2015.

Detalii despre lucrările de la Hârlau

După finalizarea lucrărilor din cadrul acestui proiect, un număr de aproximativ 580 de gospodării vor beneficia de serviciul de canalizare. Lucrările de modernizare a sistemului de canalizare în Orașul Hârlău (cu lungimea totală de 8.416 metri) cuprind: extinderea reţelei de canalizare Hârlău pentru conectare Pârcovaci (cu o lungime de 848 metri); sistem nou de canalizare Pârcovaci (cu o lungime de 6.403 metri); reabilitare colectoare vechi Hârlău (pe o lungime de 1.165 metri); execuția a 7 stații de pompare ape uzate și a 2.225 metri conducte de refulare aferente și execuția a 580 racorduri de canalizare.

Lucrările sunt efectuate de SC IASICON SA, cu o valoare de contract acceptată de 7.793.321 lei, fără TVA. Data de începere a contractului: 23 mai 2013. Data de finalizare a contractului: 22 august 2015.

Detalii despre POS Mediu II

Lucrările de investiţii din cadrul proiectului POS MEDIU II vor fi implementate între anii 2015 - 2020. Beneficiari vor fi aglomerările urbane din Judeţul Iaşi care se încadrează în următoarele condiţii: distanţa dintre localităţi este mai mică de 200 metri sau au o populaţie mai mare de 2.000 de locuitori. Lista scurtă a investiţiilor preconizate a fi cuprinse în acest program cuprinde un număr de 27 de aglomerări urbane din Judeţul Iaşi, care vor beneficia în principal de lucrări de alimentare cu apă, realizarea unor aducţiuni, construcţia de rezervoare, realizarea de reţele de canalizare sau construcţia de staţii de epurare. Suma estimată a fi acordată Judeţului Iaşi în cadrul POS MEDIU II este de 200 milioane de euro.