AM POS-T: Comisia Europeană a transmis admisibilitatea finanțării proiectului major: „Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași”

În data de 28 mai 2014, Comisia Europeană a transmis admisibilitatea finanțării proiectului major: „Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași – Extras din SF, în vederea executării parțiale a obiectivului Modernizare Modul I – etapa intermediară – Pista 2400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave și terminal de pasageri”.

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea şi dezvoltarea aeroportului Iaşi în vederea creşterii eficienţei şi atractivităţii pentru utilizatori, însoţită de creşterea capacităţii de operare, precum şi conectarea eficientă la punctele aeroportuare de trafic comunitare şi internaţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-         Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru realizarea suprafeţelor de mişcare aferente unei piste noi, cu lungimea de 2400 m;

-         Extindere suplimentară de platformă parcare aeronave;

-         Terminal de pasageri T3.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare este în valoare de 45.515.402 euro, din care cofinanţarea de la Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 38.688.091 euro, iar 5.917.002 euro reprezintă contribuţia de la bugetul de stat.

 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport" 2007-2013 (AM POST) a transmis la Comisia Europeană, spre evaluare, cererea de finanțare pentru proiectul major în data de 27 mai 2014, iar ca urmare a primirii admisibilitații finanțării de către Comisia Europeană, AM POST va emite Ordinul privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de către R.A. Aeroportul Iași în cadrul proiectului major.

 Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare nr. 2, Domeniul major de intervenție 2.4 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian".

 Persoane de contact:

Cătălin Costache - Director, Direcția Programare AM POST, fax: 021 319 61 78, e-mail: catalin.costache@mt.ro;
Dl Marius BODEA - Preşedinte al Consiliului De Administraţie – Administrator Executiv, fax 0232 27 15 70, e-mail: marius.bodea@aeroport.ro;