Hotărâri ale sedinţei din data de [field_decision_date]