Hotărârea nr. 19

Decision year/category: 
2015
Decision data: 
Tuesday, 27 January, 2015
Dicision attached file: 

privind aprobarea valorii cotizației  Judeţului Iaşi- Consiliul Județean Iași în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAŞI, pentru anul 2015